Αλατοσάουνες Changeland (προδιαγραφές)

Διαθέτουμε 3 μοντέλα αλατοσάουνας. Παρακάτω παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά τους.

Μοντέλα σαουνών Changeland Salt Sauna Plus Changeland Salt Sauna  My Salt Sauna Changeland
Φωτογραφία (κλικ για μεγένθυση εικόνας) alatosaounes1 alatosaounes2  alatosaounes3
Δύναμη ιαματικού μικρο κλίματος 30 λεπτά παραμονής στην αλατοσάουνα = 1 μέρα σε καθαρή θαλάσσια αύρα 30 λεπτά παραμονής στην αλατοσάουνα = 2 μέρες σε καθαρή θαλάσσια αύρα 30 λεπτά παραμονής στην αλατοσάουνα = 3 μέρες σε καθαρή θαλάσσια αύρα
Ελάχιστο ύψος δωματίου 2,2 m 2,2 m 2,8 m
Ελάχιστο μέγεθος δωματίου 2,5 μ Χ 2,5 μ(6,25 μ2) 3,5 μ Χ 3,5 μ(12,25 μ2) 3,5 μ Χ 3,5 μ(12,25 μ2)
Χρόνος παράδοσης 2 – 5 εβδομάδες (εξαρτάται από το μέγεθος) 5 – 12 μέρες (εξαρτάται από το μέγεθος) 5 – 12 μέρες (εξαρτάται από το μέγεθος)
Κόστος / μ2 * * *

* Επικοινωνήστε μαζί μας.

sidebar_image_06
sidebar_image_03
sidebar_image_04
sidebar_image_08