Παρουσιάσεις Εφευρέσεων και Καινοτόμων Ιδεών – Αθήνα

Σας προσκαλούμε στις Παρουσιάσεις Εφευρέσεων και Καινοτόμων Ιδεών – Αθήνα, 21 Ιουλίου στον τομέα της Ιατροφαρμακευτικής/υγείας.

21 ΙΟΥΛΙΟΥ

Σφακτηρίας 23, Κεραμικός, Ώρα έναρξης 17:00μμ

Διοργανωτής:

Πανελλήνια Γενική Ένωση Ελληνικών Προϊόντων Καινοτομίας (Π.Γ.Ε.Ε.Π.)

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα και ο σκοπός της διοργάνωσης.
Στο δεκαήμερο της διοργάνωσης, περισσότεροι από 10 Έλληνες ειδικοί θα παρουσιάσουν τις εφευρέσεις τους ή τις εφαρμόσιμες καινοτόμες ιδέες τους. Κάθε μία από τις παρουσιάσεις στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού και την προώθηση των εφευρέσεων και ιδεών σε ενδιαφερόμενους επενδυτές. Η πρόσκληση αφορά τον VIP χώρο παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε το συντομότερο:

T+30 210 32 22 208