Ποιότητα & Περιβάλλον

 • Αποκλειστική χρήση φυσικών υλικών στο Αλατοσπήλαιο

  Αποκλειστική χρήση φυσικών υλικών (αλάτι, ξύλο & φυσικό ρετσίνι ως κολλητική ουσία).Όλος ο χώρος του αλατοσπηλαίου είναι πλήρως καλυμμένος με βράχους από ορυκτό αλάτι (δάπεδο, τοίχοι & οροφή). Δεν χρησιμοποιούμε:

  • γύψο, συνθετικές ρητίνες ή μείγμα από γύψο και αλάτι με τη μορφή σταλακτιτών στην οροφή του αλατοσπηλαίου ή αλλού (σε αυτά τα υλικά φωλιάζουν βακτήρια)
  • πλακίδια από ορυκτό αλάτι (μόνον για διακοσμητική χρήση, δεν ανταποκρίνονται στις χαλαρωτικές και θεραπευτικές απαιτήσεις)
  • θαλάσσιο αλάτι (είναι χαμηλότερης ποιότητας & καθαρότητας – μερική χρήση μόνο στο δάπεδο λόγο αλατιού Νεκράς Θάλασσας)
  • συσκευή μηχανικής παραγωγής ιόντων αλατιού σε σπρέι (υπάρχει κίνδυνος οξείδωσης και συνεπώς αρνητικών συνεπειών στην υγεία).

  Παρακάτω μπορείτε να καταλάβετε γιατί η εταιρεία μας αποφεύγει αυτές τις “τεχνολογίες”.

 • Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες

  Ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς Πελάτες / Franchisees.

  • Επιχειρηματικός σχεδιασμός αλατοσπηλαίου (μελέτη σκοπιμότητας, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, εναλλακτικές μορφές συνεργασίας). Εγκατάσταση αλατοσπηλαίου (ανεύρεση & επιλογή του σωστού χώρου, σχεδιασμός εσωτερικού, εγκατάσταση αλατοσπηλαίου – turn key).
  • Διαμόρφωση και διακόσμηση ρεσεψιόν.
  • Διαχείριση αλατοσπηλαίου (επιλογή & εκπαίδευση ειδικευμένου προσωπικού, τηλεφωνική εξυπηρέτηση & κρατήσεις, Marketing & Τηλε Marketing, Πωλήσεις & Τηλε Πωλήσεις, Πώληση Προϊόντων αλατιού, Δημόσιες σχέσεις, Συνεργασίες με ειδικούς σε Μασάζ, Ψυχολόγους, Συντήρηση, Διαχείριση εμπειρίας Πελάτη & Συνεργάτη, Πληροφοριακή υποδομή).

 • Τεχνική Αρτιότητα και Νομική συμβατότητα

  Τεχνική αρτιότητα & Νομική συμβατότητα. Κάθε αλατοσπήλαιο, αλατοδωμάτιο & αλατοσάουνα της Changeland:

  • Διαθέτει ηλεκτρική εγκατάσταση ειδικών προδιαγραφών ασφάλειας (χαμηλής τάσης & κατανάλωση).
  • Θερμαινόμενο δάπεδο (12 Volt) και φωτισμό με λάμπες χαμηλής τάσης (24 Volt) διότι το αλάτι είναι καλός αγωγός της ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Πληρεί τα υψηλότατα διεθνή standard ποιότητας.

 • Value for money

  Η Changeland παρέχει πραγματική αξία στους Πελάτες και Δικαιοχρήστες της.

  • Πουλάει και εγκαθιστά Αλατο Σπήλαια, Δωμάτια και Σάουνες από Αλάτι μοναδικής ομορφιάς, υψηλής Ποιότητας και Ασφάλειας.
  • Προσφέρει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων ώστε να επιλέξετε το καταλληλότερο για τη χρήση και τον προϋπολογισμό σας.
  • Σας παραδίδει τα προϊόντα σε πλήρη λειτουργία (turn-key), συμπεριλαμβανομένου όλου του απαραίτητου εξοπλισμού στη βασική τυποποιημένη έκδοση.
  • Έχει σαφή τιμολόγηση, προσαρόσιμη στις ανάγκες σας (χωρίς κρυφά κόστη).
  • Διαθέτει ιδιόκτητα αλατοσπήλαια. Μαθαίνει καθημερινά από τους καταναλωτές της.

 • Πιστοποίηση ISO

  Η εταιρία Changeland έχει λάβει πιστοποιήσεις ISO 9001:2008 (Ποιότητα) και ISO 14001:2004 (Περιβάλλον) από την TUV Nord Hellas (Διεθνής Γερμανικός οργανισμός πιστοποιήσεων).

  Η Changeland είναι η μοναδική εταιρία στον κόσμο που έχει λάβει αυτές τις πιστοποιήσεις :

  • για τις διαδικασίες Πώλησης και Εγκατάστασης των αλατοσπηλαίων
  • για τις διαδικασίες Διαχείρισης των αλατοσπηλαίων

  Παρακάτω παρουσιάζονται τα πιστοποιητικά ISO 9001 και ISO 14001.

   

 • Πολιτική Ποιότητας και Περιβάλλοντος

  Η CHANGELAND ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών αναζωογόνησης και χαλάρωσης με ορυκτό αλάτι από το Κασμίρ, την Πολωνία και θαλάσσιο αλάτι από τη Νεκρά Θάλασσα. Βασική αρχή και δέσμευση της CHANGELAND, αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας και περιβάλλοντος που θέτει η εταιρία για κάθε υπηρεσία που παρέχει.

  Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της CHANGELAND:

  • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας και Περιβάλλοντος (Σ.Δ.Π.Π) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 και 14001:2004, το οποίο βελτιώνει διαρκώς και εφαρμόζει σε ολόκληρη την εταιρία και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των προϊόντων / υπηρεσιών της και την ικανοποίηση των πελατών της.
  • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων/ υπηρεσιών της, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Σ.Δ.Π.Π.
  • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή/ και Διεργασιών καθώς και όσον αφορά προϊόντα/ υπηρεσίες που παρέχει η ίδια αλλά και οι Δικαιοδόχοι της. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Σ.Δ.Π.Π από την Ανώτατη Διοίκηση της εταιρίας.
  • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών, συνεργατών και δικαιοχρηστών της ώστε να προάγουν την Ποιότητα και το Περιβάλλον σε κάθε τους δραστηριότητα.
  • Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα τόσο στα ιδιόκτητα αλατοσπήλαιά της όσο και σε αυτά των Δικαιοχρηστών της.
  • Σχεδιάζει στόχους και διεργασίες για την επίτευξη αποτελεσμάτων σύμφωνα με την περιβαλλοντική πολιτική του οργανισμού, θέτει σε λειτουργία τις διεργασίες αυτές, παρακολουθεί και μετρά τις διεργασίες αυτές εκθέτοντας τα αποτελέσματα έναντι της περιβαλλοντικής πολιτικής, των αντικειμενικών σκοπών και στόχων αλλα και των νομικών και άλλων απαιτήσεων. Τέλος, προβαίνει σε ανάληψη ενεργειών που ως στόχο έχουν την συνεχή βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004 που αφορά στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρΙσης.

  Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η CHANGELAND επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον Υπάλληλο, Πελάτη, Συνεργάτη και Δικαιοδόχο της.

  Συνημμένα:

  Πολιτική Ποιότητας και Περιβάλλοντος

   

 • Περιβαλλοντικές Μελέτες

  Η Changeland έχει πραγματοποιήσει μελέτες για την αλληλεπίδραση των προϊόντων Αλατιού της Changeland με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (κινητά τηλέφωνα, Wi Fi)

  1η Έκθεση (12/16/2009) για την αλληλεπίδραση με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία: “Αλληλεπίδραση με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία: “Ιδιαίτερα αποδοτικό στην προστασία έναντι της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας εμφανίζεται το δοκίμιο Γ (βράχος από ορυκτό αλάτι που χρησιμοποιήται στην οροφή και τοίχους των αλατοσπηλαίων Changeland) με μείωση 84.11% στη θέση παρεμβολής. Μάλιστα εάν συνυπολογίσουμε ότι το δοκίμιο αυτό έχει τις μικρότερες διαστάσεις, θα πρέπει να ερμηνεύσουμε την απόδοσή του στις φυσικές του ιδιότητες και στη δομή του κρυσταλλικού του πλέγματος.”

  2η Έκθεση (08/24/2011) για τη αλληλεπίδραση με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (WiFi, κινητή τηλεφωνία, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές):

  • “Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις μετρήσεις διαπιστώνουμε ότι το υλικό του ορυκτού άλατος εμφανίζει ιδιότητες απόσβεσης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας οι οποίες μεταβάλλονται ανάλογα με το είδος και το πάχος του υλικού. Σε όλες τις περιπτώσεις διαπιστώνουμε ότι η εξασθένηση που εισάγεται είναι μικρότερη στις χαμηλότερες συχνότητες, ενώ γενικά κυμαίνεται σε τιμές μεταξύ 5dB-15dB, που είναι τιμές κατά πολύ μεγαλύτερες από αυτές που μετρώνται σε κοινή τοιχοποιία (3-4dB). Από όλα τα υλικά και τις επιφάνειες για τις οποίες πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις, την καλύτερη επίδοση είχε η ξύλινη πλάκα με επένδυση ορυκτού άλατος (πίνακας ορυκτού άλατος), που εισήγαγε εξασθένηση μεγαλύτερη των 10dB σε όλη τη φασματική περιοχή από 27-3000MHz, που σημαίνει πρακτικά ότι αφήνει να περάσει στην πίσω πλευρά της επιφάνειας μόνο το 1/10 της ακτινοβολούμενης ισχύος (απορροφά τα 9/10). Ως εκ τούτου μια τέτοιου είδους επένδυση θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για να μειώσει την ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση που δέχεται ένας χώρος που είναι κοντά σε ισχυρές πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Διαπιστώνουμε επίσης ότι το υλικό αυτό δεν ήταν αυτό με το μεγαλύτερο πάχος, που σημαίνει ότι η συμπεριφορά του ορυκτού άλατος όσον αφορά την εξασθένηση που εισάγει στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, δεν είναι ανάλογη με την ποσότητα του υλικού, αλλά πιθανόν με τη σύσταση, την κρυσταλλική δομή ή κάποιες άλλες ιδιότητες του υλικού.”
  • “Παρατηρούμε ότι το τοίχωμα του σπηλαίου αλάτι με γυψοσανίδες, όπως ήταν το μέτρο 1 έχει καλύτερες επιδόσεις (περίπου 10dB εξασθένηση ένθετα) στις συχνότητες της κινητής τηλεφωνίας GSM900 (900-1000Mhz), και η φασματική της εμβέλειας του ασύρματου Wi-Fi (2.4GHz )”.
  • “Παρατηρούμε ότι το τοίχωμα του σπηλαίου αλάτι με γυαλί εξωτερικό, δείχνει πολύ καλή απόσβεση (> 10dB) σε όλες τις συχνότητες πάνω από 900MHz, που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες της κινητής τηλεφωνίας 2G και 3G (GSM900, DCS1800, UMTS) και ασύρματων δικτύων Wi-Fi”.

  Συνημμένα:

  Changeland Salt Caves rich in Na, K, Mg, Salt & absorb hazardous rediation

  Changeland Salt absorbs mobile phone radiation – research report 16.12.2009 in Greek

  Changeland Salt absorbs mobile phone radiation – research report 24.08.2011 in Greek

  Changeland Salt absorbs mobile phone radiation – research report 24.08.2011 in Greek

sidebar_image_04
sidebar_image_07